DOKONALÁ OCHRANA PRED POČASÍM


Nie všetky materiály použité na stavbu strechy sú odolné proti vlhkosti. Hydroizolácia chráni pod ňou ležiace vrstvy strechy pred vonkajšími vplyvmi, najmä vlhkosťou. Ak strecha nie je kvalitná, vzniknú chyby, ktoré je nutné opraviť. Najčastejšie ide o zatekanie a zvýšené zrážanie vodných pár. Dôsledkom je zhoršenie tepelno-izolačných vlastností strechy. Zatekanie spôsobuje poškodzovanie interiéru a znepríjemňuje život. Vo vlhkom obytnom priestore sa zvyčajne množia baktérie a plesne, ktoré môžu poškodzovať Vaše zdravie.

Dôvody zatekania strechy môžu byť rôzne. Aj pri zdanlivo bezvýznamnej poruche je treba najprv urobiť odbornú diagnostiku a až potom navrhnúť a urobiť odbornú opravu. Niekedy postačí aj malá oprava, inokedy je potrebná kompletná výmena či rekonštrukcia starej strechy. Na tieto práce disponuje firma Q Ruk System bohatými skúsenosťami a kvalitným zázemím.

Pri hydroizolácii strechy postupujeme systematicky:
  • analýza príčiny závady - je potrebná obhliadka strechy. Zistenie príčiny zatekania je základom pre voľbu vhodného technologického postupu
  • výber technológie - vhodne zvolený postup je základom pre úspešné a hospodárne odstránenie závady. Minimalizuje nebezpečenstvo chýb v skrytých detailoch
  • vypracovanie dokumentácie - vyhotovíme realizačnú dokumentáciu. Riešeniu problému venujeme mimoriadnu pozornosť. Firma Q-RUK system má vypracované postupy na úspešné odstránenie závad.
  • realizácia práce - stavebné práce vykonávajú naši pracovníci zaškolení pre jednotlivé technológie priamo u ich dodávateľov. Používame originálne kvalitné materiály a práce vykonávame podľa realizačnej dokumentácie, s využitím vlastných skúseností, poznatkov a moderných trendov z oblasti izolácií stavieb

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.