VLASTNÁ STRECHA NAD HLAVOU NAD ZLATO


Strecha - symbol domova a bezpečia. Chráni nás pred nepriazňou vonkajšieho prostredia. Žiadna stavba sa nezaobíde bez poriadnej strechy. Kvalitná strecha zabezpečí trvácnosť celej budovy, zabráni vrtochom počasia, ochráni pred vlhkosťou a nežiadúcim únikom tepla, alebo prehrievaniu. Pôsobí na ňu vzdušná vlhkosť, dažď, sneh, teplo. Musí preto spĺňať veľa náročných požiadaviek. Je nárazovou plochou pre všetko, čo padá z oblohy, či letí vzduchom, preto musí byť dostatočne odolná.

Strecha je jeden z najdôležitejších prvkov domu – závisí od nej kvalita bývania, ale aj životnosť celého domu. Preto je potrebné zodpovedne zvoliť vhodnú konštrukciu strechy, ale aj strešné materiály a dodávateľa strechy. Ako si teda vybrať? Ak sa chystáte budovať novú strechu alebo rekonštruovať starú, obráťte sa na nás. Poradíme Vám a zrealizujeme Vaše predstavy.

Zrealizujeme strechy
  • ploché (sklon do 10°)
  • šikmé (do 45°) až strmé (nad 45°)
  • s jedným strešným plášťom
  • s dvoma strešnými plášťami a viacplášťové
  • účelové na využitie strechy napr. na chôdzu alebo pre vegetáciu
  • a kombinované

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.