STRECHA, KTORÁ CHRÁNI TEPLO VÁŠHO DOMOVA


Spotreba energií rastie a ich ceny pravdepodobne klesať nebudú. Jedným zo spôsobov ako ušetriť, je dosiahnuť čo najväčšie energetické úspory. Vhodná tepelná izolácia strechy k tomu môže prispieť. Pri riešení obývateľnosti je preto dôležité zodpovedne pristupovať k zatepleniu strešnej konštrukcie. Postup pri zateplení podkrovia nie je univerzálny, už na začiatku je potrebné uvažovať o celom prístupe komplexne. Tepelná izolácia plní dôležitú úlohu počas celého roka, nie len v zime, ale aj v lete.

Izolácia plochej strechy

Návratnosť nákladov na zateplenie strechy v porovnaní s novým vyhotovením plášťa strechy býva asi 4 – 5 vykurovacích sezón. Dôležitý je výber termoizolačného materiálu. Okrem materiálov vyšších cenových relácií, ako je napríklad penový polyuretán, penové sklo, extrudovaný polystyrén sa používa minerálna vlna a penový polystyrén. 


Napriek radikálnemu zdraženiu polystyrénu v poslednom čase, je to stále najlacnejšia tepelná izolácia vhodná na zateplenie striech. Ak je potrebné, aby termoizolácia bola odolná proti požiaru alebo mala nižšiu priepustnosť zvuku, používame minerálnu vlnu.

Izolácia šikmých striech

Tepelná izolácia sa vkladá väčšinou medzi krokvy, a to tak, aby medzi jednotlivými doskami alebo pásmi neboli žiadne medzery. Zo strany interiéru sa prekrýva parotesnou zábranou. Potom prichádza montáž nosných profilov a sadrokartón. Predpokladom správneho zateplenia podkrovia je okrem kvalitného projektu, správne zvoleného typu a hrúbky izolácie i ostatných používaných materiálov, predovšetkým kvalitné zhotovenie.

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.